CORES LOGO 1


Галерия

Video Gallery

Данни

КОРЕС извършва полеви измервания, разработва и набира специализирани данни за Българското черноморско крайбрежие и долното поречие на река Дунав , КОРЕС разполага със своя собствена информационна система (вкл. база данни в цифров формат DWG, SHP, DFS, XLS, PDF) съдържаща: 

1. Законодателни и нормативни документи:

 • закони и наредби свързани с инженерни мероприятия по черноморското крайбрежие и река Дунав

2. Данни от хидрографски измервания:

 • батиметрични карти
 • водни нива, скорости на течения
 • мътност, концентрация на плаващи наноси
 • данни за наносите (пробонабиране)
 • температура на водата, соленост и др.

3. Хидроложки и метеорологични данни:

 • ветрови режим
 • валежи
 • водни нива, вълни, течения
 • морфологични и литоложки данни
 • исторически данни за наводнения

4. Данни за навигационните пътища, морските и речни пристанищата, вкл. индустриалните пристанища Варна и Бургас, рибарските и яхтени пристанища:

 • Инженерни съоръжения: координати, ситуационно разположение
 • Терминали, корабни места, дължини на кейовете, товарооборот
 • Дълбочини на навигационните канали и пристанищата
 • Данни за драгажни дейности

5. Данни за брегозащитни съоръжения:

 • координати, ситуационно разположение
 • изменение на бреговата линия
 • напречни профили на плажа
 • данни за зърнометрията и състава на пясъка

6. Данни за опазване на околната среда:

 • качество на водите
 • замърсяване на дънните отложения
 • депа за складиране на драгажни маси
 • повредени съоръжения

7. Публикувани материали:

 • Технически доклади от разработки по проекти и консултантски услуги
 • Научно-приложни статии

За повече информация се свържете с нас: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.