CORES LOGO 1


Галерия

Video Gallery

Проекти

По долу е представена кратка информация за проекти изпълнявани от екипа на КОРЕС ЕООД. За повече информация може да се свържете с фирмата по телефон, факс или e-mail. 

Референтен лист в областта на речно и морско строителство, измервания и мониторинг, околна среда:download 

Референтен лист в областта на възобновяемите енергии:download