CORES LOGO 1


Галерия

Видео галерия

Речно и морско строителство

Фирмата извършва услуги свързани с изграждането на хидротехнически съоръжения, речни и морски пристанища, поддържане на плавателните пътища, корекции на реки, брегозащитни и брегоукрепителни съоръжения и др.

Услуги:

 • Консултантска дейност
 • Пред-инвестиционни проучвания
 • Хидрографски измервания, GIS данни и системи
 • AutoCAD чертежи и проектиране
 • Хидравлично моделиране
 • системи за информация и управление
 • 2D/3D Числено моделиране
 • разработка и доставка на софтуерни продукти
one
two

Области на приложение:

 • Брегозащитни съоръжения
 • Динамика на морската бреговата линия
 • Вълноломи, подводни съоръжения, изкуствени рифове
 • Ситуационни планове, пристанищни съоръжения
 • Драгажни дейности, депониране, въздействие върху околната среда (драгажни петна)
 • Корекции на реки
 • Ерозия/седиментация на реки и плавателни канали
 • Анализ на риска от наводнения, моделиране и прогнозиране на наводнения
 • Хидротехнически съоръжения
 • Устойчивост/размив на подпорите на мостове и съоръжения
 • Програми за мониторинг на околната среда